KPI là gì?

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, sự phát triển dựa trên kết quả doanh thu và lợi nhuận sẽ là nền tảng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và thương hiệu nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của tổ chức.

Nhưng để điều đó xảy ra, cần phải có một thang đo cụ thể để kiểm soát mục tiêu đó. Như vậy, một khái niệm quan trọng đối với doanh nghiệp đã ra đời: KPI và đánh giá KPI. Vậy KPI là gì? Cách hiểu và áp dụng các KPI cụ thể vào hoạt động kinh doanh. Đó sẽ là chủ đề mà chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay.

KPI là gì?

KPI là thước đo kỹ thuật số đo lường hiệu suất, hiệu quả và chất lượng công việc của mỗi cá nhân hoặc toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp. KPI là viết tắt của Key Performance indicators. KPI sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn một công ty, đơn vị kinh doanh hoặc cá nhân đang hoạt động như thế nào so với các mục tiêu chiến lược.

Phân loại KPI

KPI chiến lược

Như chúng ta đã biết, KPI chiến lược là những thước đo liên quan đến các mục tiêu chiến lược của công ty trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Các chỉ số này thường liên quan đến các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện hoạt động của công ty, chẳng hạn như lợi nhuận, doanh thu, vốn và thị phần. KPI chiến lược chỉ do ban lãnh đạo cao nhất của công ty đưa ra.

KPI chiến thuật

KPI chiến thuật là KPI có liên quan đến các nhiệm vụ nhằm đạt được KPI chiến lược. Các KPI chiến thuật được đưa ra bởi các cấp thấp hơn của công ty, chẳng hạn như giám đốc và trưởng bộ phận, để triển khai cho các phòng ban hoặc cá nhân nhân viên.

Vai trò của đánh giá KPI

Kết nối các phòng ban với nhau

Trên thực tế, mỗi bộ phận chỉ tập trung vào một nhiệm vụ nhất định. Kết quả là, các nhà quản lý thường gặp khó khăn trong việc kết nối và nhóm các yếu tố lại với nhau.

Tuy nhiên, khi xây dựng KPI, chúng tôi tập trung vào các thước đo chính, nhấn mạnh vào hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó, nhân viên nhận thức được vai trò của họ bên ngoài mục tiêu công việc của bộ phận.

Nhân viên hiểu các chiến lược làm việc cụ thể

\Đôi khi nhân viên sa lầy vào những nhiệm vụ mà họ không biết sẽ mang lại kết quả. Ngay cả khi làm như vậy, các cá nhân vẫn bối rối không hiểu tại sao điều này lại cần thiết.

KPI giúp truyền đạt chiến lược làm việc cho nhân viên

Để giúp nhân viên thoát khỏi sự bối rối này, việc xây dựng KPI là một giải pháp tối ưu. Nhờ đó, họ sẽ được truyền đạt một chiến lược hoàn chỉnh, đặt mục tiêu và bắt tay vào con đường thăng tiến.

Quy tình xây dựng hệ thống KPIs

Xác định các chủ đề để phát triển KPI

Người đặt KPI thường là trưởng phòng, trưởng phòng / ban / bộ phận. Nhưng dù là ai thì đó cũng phải là người có chuyên môn cao và hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức / dự án. Cũng có hiểu biết tốt về KPI.
Sau khi xây dựng khung các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chính, để đảm bảo tính thống nhất và khả thi, cần lấy ý kiến ​​và đánh giá của các bộ phận / cá nhân có liên quan.

Làm rõ trách nhiệm của bộ phận

Các KIP đã xây dựng cần được thể hiện và gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng / ban / bộ phận / dự án.

Xác định các chức danh công việc và trách nhiệm của từng chức danh

Bước này mô tả công việc chi tiết của mọi người trong nhóm. Trách nhiệm của từng chức danh được quy định rõ ràng, cụ thể và khả thi.

Xác định KPIs

Các chỉ số Nhóm / Bộ phận: Xây dựng dựa trên chức năng và nhiệm vụ của từng nhóm / bộ phận
Các chỉ số cá nhân: Xây dựng KPI cá nhân phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn SMART trên
Thiết lập một khoảng thời gian đánh giá cho từng chỉ số cụ thể

Xác định khung cho điểm cho các kết quả thu được

Tương ứng với mỗi chỉ tiêu sẽ có các thang điểm khác nhau, tùy theo mức độ hoàn thành công việc.

Đo lường, tổng kết và điều chỉnh (nếu có)

Dựa trên khung cho điểm, nhà quản trị sẽ tổng hợp tổng điểm và đưa ra kết luận, điều chỉnh khi cần thiết.
Bài viết này đề cập đến hats yêu thích của bạn với mức giá siêu thấp. Chọn giao hàng trong ngày, giao hàng tận nơi hoặc nhận đơn hàng.