4 Phong Cách Lãnh Đạo | Giúp Nhân Viên Đạt Được Mục Tiêu – Ngô Minh Tuấn | Học viện CEO Việt Nam

Xin chào các anh chị,hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị với 4 phong cách lãnh đạo. làm thế nào đấy để chúng ta điều khiển được nhân viên. làm tốt nhất để đạt được các thành tích và mục tiêu mà chúng ta đạt ra. thì sẽ hành thành 4 phong cách lãnh đạo. bảnXin chào các anh chị,hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị với 4 phong cách lãnh đạo. làm thế nào đấy để chúng ta điều khiển được nhân viên. làm tốt nhất để đạt được các thành tích và mục tiêu mà chúng ta đạt ra. thì sẽ hành thành 4 phong cách lãnh đạo. bản thân chúng ta là nhà lãnh đạo. là cách tương tác đến nhân viên thì chúng ta quan tâm đến dòng. tư duy của nhân viên thế thì nhân viên là có các bước như sau. nhân viên nó học là việc đầu tiên. đỉnh cao là anh biết được là. mục tiêu. anh phải biết được mục tiêu của việc mà anh ta làm. cái thứ 2 đối với nhân viên là anh ta biết được cách. cách làm tức là làm thế nào. để được mục tiêu đây là bước thứ 2 mà bất cứ nhân viên và trưởng phòng. cũng phải tư duy về cái này. cái thứ 3 biết các làm biết mục tiêu đến. và bắt đầu biết vận hành. trong quá trình vận hành thì đến.
Gặp các tình huống khác nhau thì anh đã biết xử lí để vận hành được. để đi đến mục tiêu để đến được như vậy. đối với 1 nhân viên làm việc thì nó phải qua 3 cái cách này. như thông thường để mà đạt đến cái mức độ. thì không hẳn. là nhân viên nào cũng có thể làm được vậy thì từ đấy. chúng ta phải áp dụng các nhân viên các phong cách khác nhau để giúp cho học làm. làm được cả 3 cái việc này thì các ông tướng sẽ thoát được cái công việc. đang phải bận rộn vậy thì đây. chúng ta mới hành thành 4 cái phóng cách lãnh đạo. phong cách thứ 1 là. cầm tay chỉ vệc. phong cách thứ 2 là. đó là phong cách. dẫn dắt. phong cách thứ 3 đó là phong cách. chuyền cảm hứng. và phong cách thứ 4 là. đó là phong cách 4 phải. như vậy. chúng ta có 4 phong cách lãnh đạo và. nhận diện khi nào thì dùng đến 4 phong cách này. thì xin thưa các anh chị là họ bắt đầu là.
Thì tôi xin chia sẻ là sinh viên ra trường họ trong biết. việc này nó làm để làm gì không biết cách làm thế nào. và cũng chẳng biết vận hành thực tiễn ra sao. 3 cái này đều mất đi chính vì vậy. mà khi một doanh nghiệp mở ra thông thường các anh chị hay dùng. bị hay dùng cầm tay chỉ việc nhưng theo cách. cái này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp nhỏ. mà chỉ có vài người thôi có chục người trở xuống. thì bài toán lúc bấy giờ. ông sếp. lại là người có chuyên môn chút. ông sếp này có chuyên môn tốt và trong quá trình làm việc,ông đã lấy. những học viên trẻ những cái năng lực đông trẻ. mà chưa có kinh nghiệm gì bắt đầu về. ông đấy ngồi đấy. và khi nhân viên làm ông đấy dậy từng li từng tí. ông đấy kèm cặp để đặt được mục tiêu. và cuối cùng các doanh nghiệp nhỏ áp dụng rất là tốt. bởi vì ông đấy kiểm soát được hành trình và kết quả công việc.
Cho đến kết quả cuối cùng của kinh doanh thì ông này. thường là doanh nghiệp nhỏ hơn 10 người. nhưng khi doanh nghiệp lớn hơn 10 người. thì không còn thời gian để kèm nhiều người hơn nữa. khiến cho các doanh nghiệp bị nhào lộn. đây cũng chỉ là 1 bài toán cho doanh nghiêp từ doanh nghiệp nhỏ lên doanh nghiệp lớn. siêu nhỏ lên doanh nghiệp nhỏ là anh chị hay bị chết. vậy thì. là khi đủ về lượng ngươi ta phải thay đổi về chất và. bài toán lúc bấy giờ người ta chuyển sang phong cách lãnh đạo. đó là phong cách lãnh đạo dẫn dắt. như vậy bài toán của đẫn dắt là lãnh đạo phải làm cái gì. tức là doanh nghiệp này. là doanh nghiệp phải lớm gấp 10 người rồi thì anh ta mới áp dụng. cái phong cách dẫn dắt vậy thì dẫn dắt là nó như thế nào. là ông sếp khi giao cho nhân viên hay trưởng phòng. 1 việc thì ông đấy luôn luôn ông ta hỏi.
Là việc này. nhằm mục tiêu gì nếu mà nhân viên trả lời được. đúng thì anh ta bắt đầu có tư duy. thứ 2 hỏi anh sẽ làm như thế nào. để đạt được mục tiêu và giả sử anh ta nói. không đúng thì anh sếp phải có trách nhiệm. hỗ trợ nhân viên chỉ ra những cách làm tối ưu nhất để đi tới đích. và khi anh nhân viên anh đấy đồng thuận với cách làm thì bắt đầu. để cho nhân viên bắt đầu làm kế hoạch hành động. kế hoạch hành động thì vai trò của ông sếp. có 3 việc để áp dụng với các chú. mà chuẩn bị dẫn dắt này.1 là hỏi về mục tiêu. ra mục tiêu cho họ. 2 là hỏi họ xem. hành trình tức là cách làm. của họ từng bước họ sẽ làm như thế nào. để đi đến đích và cuối cùng ông ta ngồi giám sát. giám sát này không phải giám tính trung thực để xem chú có làm được hay không?. mà là giám sát mỗi 1 lần mà nó vướng vào gì. thì trách nhiệm của ông đấy trọc vào dốn 1 phát.
Cho nó nổi lên giống như bơi ý,lần thứ nhất là chúng ta sẽ kèm cặp. kem cặp là phong cách cầm tay chỉ việc. đến đi bơi được rồi thì. thì giờ mới chỉ cho cái đích là khi chúng nó. phải bơi như thế này như thế này,khi nó tự bơi. trách nhiệm của ông sếp là quan sát khi nó gần chìm thì. thì chọc phát đúng chỗ thì mới nổi lên. chọc nhầm thì nói sẽ chìm xuống. vì vậy vai trò của ông sếp à bám sát và hỗ trợ. cho nó. và khi bắt đầu nó tự bơi vài lần nó làm cái này thì. tự biết cách làm tự vận hành thì chúng ta có thể buôn ra rồi. và bài toán là chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng cầm tay chỉ việc. hay dẫn dắt thì khi đó cúng ta sẽ chuyển sang. 1 cai nấc lãnh đạo cao hơn. đó là nấc lãnh đạo chuyền cảm hứng. thường được áp dụng cho các doanh nghiệp lớn hơn. và các doanh nghiệp thường. tất nhiên tất cả. cấp trung của các anh chị phải làm được những việc.
Là lãnh đạo mục tiêu. xây dựng mục tiêu và lập kết hoạch. các làm và kết khoạch hành động. và biết vận hành trong quá trình vận hành. thì bài toán các doanh nghiệp lớn như thế này thì các sếp. chỉ làm 2 việc thôi,1 là chỉ xây hệ rộng. xây dựng hệ thống chính sách. để cho anh em nó thực hiện. và nó thấy có cảm hứng thì nó làm thấy nó làm tốt. thì nó có được chính sách tốt thì. lúc đấy người giỏi. mới ở lại với các anh chị bởi vì nếu không. thường các anh chị đến giai đoạn này là giai đoạn các. anh chị dẫn dắt các anh chị tự chủ động hết rồi. thì lúc đấy các doanh nghiêp sẽ cất cánh thì. vào thời điểm đấy các anh chị cũng cất cánh ra đi. và doanh nghiệp lại quay trở lại thời kì. cầm tay chỉ việc thì đây là bệnh của doanh nghiệp việt nam. thành luật trong cái đám này thì khi đến cái gian đoạn lớn hơn. thì các anh chị lại chuyền cảm hứng.
Và xây dựng chính sách tốt đồng thời cái thứ 2. là ông sếp phải có khả năng thuyết trình. trong quá trình thuyết trình thì các anh chị học được. cái gì mà tốt nhất. thuyết trình để cung cấp cho anh em. giúp tầm nhìn giúp cho họ. đến 1 con đường cao hơn. nâng tầm họ lên thì như vậy ông sếp có 2 cái vai trò. là xây dựng chính sách tốt và đi tìm tòi cái tốt nhất. để thuyết trình và mang lại cái giá trị cho anh em. đấy là cái cách. mà các doanh nghiệp lớn mà họ hay dùng chính vì vậy. các anh chị các doanh nghiệp. thường sếp thuyết trình và truyền cảm hứng cho anh em rất tuyệt vời. thì đây là phong cách truyền cảm hứng. nếu đối với tất cả. cái này rồi,trong cơ quan có rất nhiều các anh cấp trung. mà cứng có rất nhiều góc nhìn. tuyệt vời thì bài toán lúc bấy giờ là chúng ta chuyển sang 1 giai đoạn mới. cao hơn đó là lãnh đạo theo kiểu.
3 phải chúng ta sẽ thỉnh thoảng. cho 1 cuộc họp để nêu ra các vấn đề khó khăn. giúp anh em trụ nhau lại. để bàn lại làm thế nào. để vượt qua khó khăn này thì muốn vậy thì ông sếp. nói. nghe nhiều. và trong quá trình nghe như vậy thì anh sẽ là người. tổng hợp tối ưu nhất cho anh em. để đưa ra các giải pháp. mà giúp cho các doanh nghiệp thăng tiến vượt bậc. và cách. thứ 2 áp dụng cho môi trường nhà nước. không chịu trách nhiệm này. mà chỉ là người kí thay cho anh em trong cuộc họp mà thôi. như vậy có 4 phong cách. thì như vậy chúng ta. linh hoạt thì chúng ta sẽ thành công ví dụ đối với. 1 bộ phận mới thành lâp. mà anh em chưa cứng thì trách nhiệm của chúng ta là phải. cầm tay chỉ việc,tức là. họ có biết cách ,biết cách vận hành,sau khi biết cách vận hành rồi. thì ông sếp sẽ dậy sát họ. có cái tư duy và mục tiêu và cách làm.
Thi khi họ có tư duy và cách làm,họ biết vận hành. thi 1 thời gian sau họ tự vạn hành công việc đó. và sau đó nâng tầm đi lên nữa. truyền cảm hứng thì vai trò lúc bấy giờ là các cấp trung của mình cứng rồi. và cuối cùng là 3 phải vậy thì. tùy từng thời điểm,tùy từng phòng ban. tùy từng chất lượng nhân viên. mà chúng ta có những phong cách lãnh đạo khác nhau và áp dụng sao cho. cho nó thuần thục vậy thì là 1 CEO đỉnh cao. có cả 4 phong cách lãnh đạo như thế này. và tùy theo mỗi phòng ban trách nhiệm nhân lực ra sao. tính thời điểm như thế nào chúng ta dùng. như vậy ở đời muôn sự của chung ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. bản chất ông sếp. phải dùng 4 phong cách này đã thì ông mới hi vọng. rằng dùng được. và biết cách dùng thì lần sau. những cái vòng luẩn quẩn thời gian cũng như là chúng ta cứ luẩn qua. giữa cái việc cầm tay chỉ việc và dẫn dắt.

https://youtu.be/Pi4XLhkIXycXin chào các anh chị,hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị với 4 phong cách lãnh đạo. làm thế nào đấy để chúng ta điều khiển được nhân viên. làm tốt nhất để đạt được các thành tích và mục tiêu mà chúng ta đạt ra. thì sẽ hành thành 4 phong cách lãnh đạo. bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *