Chìa Khóa Làm Nên "ĐỘI NHÓM BẤT BẠI" | Ngô Minh Tuấn | Học Viện Ceo Việt Nam

Làm thế nào để tất cả anh em muốn đi về một hướng. Tôi lấy ví dụ trong nhà hàng thường là các nhà hàng trả lương cứng cho các bạn bồi bàn cho bảo vệ. Thậm chí cho cả đầu bếp. bà chủ vui ngồi vắt chân lên đùi hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ai buồn. TấLàm thế nào để tất cả anh em muốn đi về một hướng. Tôi lấy ví dụ trong nhà hàng thường là các nhà hàng trả lương cứng cho các bạn bồi bàn cho bảo vệ. Thậm chí cho cả đầu bếp. bà chủ vui ngồi vắt chân lên đùi hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ai buồn. Tất cả nhân viên đều buồn từ trong xe đầu bếp chạy bàn tất cả đều mệt rã rời và rất là buồn. vì lý do hôm nay là rất mệt như vậy. cái mong muốn của bà chủ và mong muốn của nhân viên là gì. bị xung đột. Ngược lại nếu ngày hôm nào không có khách. tất cả anh em nhân viên nó ngồi nó vắt chân lên gì đầu gối nó hát chưa có bao giờ. đẹp như hôm nay. con bà chủ thì làm sao mà nhăn mặt và đau khổ vậy thì rõ ràng ngay khi bạn xây dựng chính sách. thì công ty ấy đã không thành một đội nhóm rồi mà công ty đã thành hai phe phái xung đột nhỏ. Đầu tiên thế nào gọi là mạnh thế nào gọi là đội nhóm mạnh.
Chúng ta phải có định nghĩa như vậy. đội nhóm Mạnh bao gồm. hai yếu tố. một. là đội nhóm ấy. cùng đi về một đích tất cả đều mong muốn về một cái đích. Còn nếu tôi muốn ném. Một viên một viên đá đi. Nhưng mà đồng đội của tôi giật tay tôi lại chắc chắn. đá nó rơi ngay sát tôi thậm chí nó còn rơi vào chân tôi. nhưng nếu hai người cùng muốn về đích tức là cùng ném viên đá đó ra xa. thì khi tôi ném bạn ấy làm sao và Đẩy tay tôi một nhịp. thì đi làm đấy nó còn đi xa nữa gọi là cộng hưởng. vậy Nguyên khác đầu tiên của mình đội nhóm mà chính là mì về một thứ. mà nhìn ở đây. là. Tâm Nhãn. Cũng không phải Tuệ nhãn mà cũng không phải thật nhiều thân nhãn mà nhìn lại nhìn vào lý. Tuệ Nhãn là gì vô cùng kỹ thuật giống nhau. Mỹ Tâm Đó là quan. tâm nó muốn điều gì cho nên trong một hệ thống. ruột nhóm người chơi mà cái mong muốn khác nhau.
Chắc chắn rằng một đó sẽ tàn Dạ nó chỉ. cộng hưởng với nhau vì một mục tiêu ngắn là xong rồi đường ai lấy đi. Thế. nhưng nếu họ. vì cái tâm. chung nhau một cái tầm một cái tâm cái đức tính. chắc chắn Họ đi với nhau rất lâu dài nó sẽ cầm được cái đấy tôi gọi lại cập nhật. vậy. tất cả anh em cũng mong muốn đi về đích. để điều kiện đầu tiên để tạo ra đội nhóm và tất nhiên đến bước thứ 2 với lại bận nhá. A. và tất cả anh em. đều giỏi. Trên cái con đường mục tiêu ấy thì như vậy nó là cục kít. đi cùng về một nước. mặt toàn các võ tướng. Căn cứ giỏi. chắc chắn được nhóm ấy là đội rửa mặt. mà chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân thế vào là một đội nhóm mạng đã. khái niệm khi nào dùng các bạn đã thì ta phải có cơ hội xây được một đội nóng mặt. vậy bắt đầu từ cái biển. làm thế nào Bạn đặt xe đạp câu hỏi Làm thế nào làm thế nào Làm thế nào.
Để tất cả anh em muốn đi về một người. ta lấy ví dụ. đi trong nhà hàng thường là các nhà hàng trả lương cứng cho các bạn Bùi và cho bảo vệ. Thậm chí cho cả đầu bếp. một số doanh nghiệp một số cây Ừ. cái gì. mọi người Tôi cũng phân tích thế này đông khách. thì ai vui. bà chủ vui ngồi bắt chân lên đùi mát chứ có bao giờ đẹp như hôm nay ai buồn. Tất cả nhân viên đều buồn từ trông xe đầu bếp chạy vàng tất cả đều mệt rã rời và rất là buồn. vì lý do hôm nay làm rất mệt như vậy. cái mong muốn của bà chủ và mong muốn của nhân viên là gì bị sưng rồi. Ngược lại nếu ngày hôm nào không có khách. tất cả anh em nhân viên nó ngồi nó bắp chân lên diện đầu muốn hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. chứ còn bà chủ đi làm sau nhăn mặt và đau khổ vậy thì rõ ràng ngay khi bạn xây dựng chính sách. thì công ty ấy đã không thành một đội nhóm rồi mà công ty đã thành hai phe phái xung đột nhỏ.
Vậy Làm thế nào để Ừ thì phải xây dựng cơ chế quạt. Nếu nhất của chị thoáng vì ta chỉ có thể học siêu quản trị. khoản các công ty để nhờ một số biến mà chúng ta định hướng tất cả anh em. Cộng hưởng. để nhìn chung về mục đích. đấy là điều kiện đầu tiên để trở thành độ chóng mặt. toàn những người yếu. nhân hoạt động nào. không muốn về một cái đích đó thì trở thành một đoàn quân cướp bạn. nhưng toàn những thằng to như con voi. nguội bôi vào nhau trong mỗi thằng muốn đi một hướng. thì mấy con voi đánh con kiến nó đốt cũng chết. Lấy là yếu tố đầu tiên. hay. sau khi họ muốn về cùng một nick rồi chắc chắn một điều rằng. trên đường đi người giỏi Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với người yếu kém. hoặc tự họ sẽ loại bỏ những người yếu kém và lợn ý tưởng tốt hơn và đoàn quân. ta sẽ không làm gì cả và sức khỏe nước ngoài. biết tổ chức là cuộc chơi sẽ có một lực mạnh mạnh Tóm lại Hãy xây dựng luật chơi để tất cả.

https://youtu.be/7I-IFpGOjH0Làm thế nào để tất cả anh em muốn đi về một hướng. Tôi lấy ví dụ trong nhà hàng thường là các nhà hàng trả lương cứng cho các bạn bồi bàn cho bảo vệ. Thậm chí cho cả đầu bếp. bà chủ vui ngồi vắt chân lên đùi hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ai buồn. Tấ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *