Làm CEO Cần Phải Biết Quản trị | Ba Bước Căn Bản Để Vận Hành Doanh Nghiệp – Học viện CEO Việt Nam

Xin chào các anh chị chúng ta đang nói về. ceo quản trị. vậy thì trong ceo quản trị người ta cần quản trị những mảng gì. có 6 mảng người ta quản trị 1 là chiến lược. 2 là kinh doanh 3 là nhân sự 4 là tài chính. 5 là vận hành. và 6 là pháp lí và hôm nayXin chào các anh chị chúng ta đang nói về. ceo quản trị. vậy thì trong ceo quản trị người ta cần quản trị những mảng gì. có 6 mảng người ta quản trị 1 là chiến lược. 2 là kinh doanh 3 là nhân sự 4 là tài chính. 5 là vận hành. và 6 là pháp lí và hôm nay tôi. chia sẻ 1 chút về mặt vận hành làm thế nào. để mọi ceo vận hành 1 cách khoa học dự trên 1 cái hệ số. đo đến 1 cái doanh nghiệp. thì các anh chị tìm thấy với ceo. bên dưới này họ quản lí. quản lí các cấp trung bao gồm có kinh doanh. bao gồm có kinh doanh. có nhân sự. có nhân sự. có tài chính. có hành chính. có thể có những đơn vị có sản xuất. có thể có những đơn vị. là có cái bộ phận là. chăm sóc khách hàng riêng hay là bộ phận đầu tư. tôi lấy vì dụ như vậy,như vậy là. bên dưới này tùy theo mô hình doanh nghiệp thì các anh chị dưới này. có các phòng ban. và ở mỗi phòng ban này.
Thì chắc chẵn là. anh chị cần có 1 tưởng phòng. hay còn gọi là cấp trung. vậy thì nhiệm vụ của ceo. làm gì với các trưởng phòng này khi chúng ta vận hành. thì việc đầu tiên mà các anh chị nhìn thấy. là các ceo hay thiếu việc số 1 là. là bước 1 là chính ceo. phải. biết. minh muốn. muốn gì và cụ thể. nó đo bằng con số nào. thường các ceo. không làm chuẩn các bước này. thì dẫn đến các ceo toàn bộ hệ thống này. trưởng phòng bị động vì mỗi 1 lần. ông giật mình muốn biết được con đó nào. thì ông lại nhảy bộ xuống hỏi và đương nhiên người ta. không thể trả lời ông ngay được. và dẫn tới người ta bị động và để ra được 1 con số. mà anh mong muốn thì còn rất nhiều các con số bên trong. tập hợp để đưa các con số anh muốn cơ mà. vậy thì các câu chuyện chính xác con số nào. mình muốn tôi lấy ví dụ. con số kinh doanh mà anh muốn sức khỏe.
Gạch đầu dòng cho trưởng phòng kinh doanh biết là tôi cần những con số nào. nhân sự cũng vậy,tôi cần biết con số nào. tài chính cũng vậy tôi cần biết con số nào tôi lấy ví dụ như vậy. và nếu ceo không biết mình chính xác mình muốn gì. chả có hệ thống nào. cấp trung nào đáp ứng cho anh cả vậy anh có biết đến cái gì đâu. vậy thì số 1 anh biết chính xác anh muốn gì và cụ thể nó bằng con số nào. sau khi có được cái bước 1 này rồi thì. phải làm được cái bước 2. là xây dựng. báo cáo tổng. báo cáo mẫu. cho trưởng phòng. nhưng phần lớn các ceo không làm các nhiệm vụ xây dựng báo cáo cho trưởng phòng. mà để các trưởng phòng tự báo cáo. và vì vậy dẫn tới. những con số mà thì họ không báo cáo được. còn ngược lại những con số mà họ báo cáo được thì. chỉ là kể chuyện mà các ceo không muốn dẫn tới. 2 anh này gặp phải xu khác vậy thì tốt nhất là.
Hãy xây dựng báo cáo cho các trưởng phòng và như vậy. chúng ta sẽ thấy các báo mẫu này nó liên qua đến. hàng tuần. hàng quý ,hàng tháng. hàng quý ,hàng năm. tức là chính xác ceo muốn biết cái gì. và sau đó bước thứ 3. nhờ cái quá trình báo cáo này. mà các trưởng phòng mới biết tập hợp các con số gì. ở trong bộ phận gì để báo cáo với sếp. tháng quý và năm. sau khi làm được 2 bước này. thì đến bước thứ 3 thì lúc đấy ceo. biết làm nhiệm vụ gì ạ,biết đặt báo cáo. khi đến mỗi tuần cuối mỗi tháng cuối mỗi quý. cuối mỗi năm thì các bộ phận gửi về. và bộ phận thư kí của ceo tổng hợp lại. các báo cáo để lại 1 thì. anh ceo phải biết đặt báo cáo. đọc báo cáo để làm gì ạ. để biết chính xác sức khỏe. doanh nghiệp. doanh nghiệp. ví dụ cái con số. của kinh doanh anh mong chờ là gì và thực tế nó ra sao. nhân sự em mong chờ điều gì và thực tế nó ra sao.
Tương tự như vây tài chính em mong chờ điều gì và thực thế nó ra sao. nếu như những con số này. mà nó bị yếu thì yếu ở bộ phận nào. thì anh sẽ sử lí bộ phận đó thì tôi lấy ví dụ. trong cơ thể con ngườivid dụ trong nhân sự. thì anh trưởng phòng nhân sự này thì phải đưa ra giải pháp. tư vấn cho ceo chứ không phải ceo tư vấn cho nhân sự. mà thường các ceo việt nam. chỉ đạo nhân sụ hãy làm thế này. mà quên mất mình trả tiền cho họ,để họ phục vụ cho họ cơ mà. vậy thì ở đây thì bộ phận nhân sự mà yếu. nhiệm vụ của anh chị có 2 nhiệm vụ nếu đặt ra được báo cáo. phát hiện ra điểm yếu 1 là tự sử lí. còn nếu mà không sử được thì. có 2 giải pháp mà. 1 là tự sửa. 2 là phải thay vậy. nếu như chỗ nào mà yếu mà sử lí ngay. thì doanh nghiệp sẽ không còn điểm yếu nữa. và dần dần họ sẽ doanh nghiệp khỏe toàn diện,nhưng. nếu mà thay ngoài.
Mà vẫn không tìm được người tốt thì chúng ta. chết trong chiến lược quản trị nhân sự hoặc trả lương thấp. hoặc văn hóa thể ,chính ông ceo này. lỗi tại ceo này mà lỗi không bao giờ nhận. vậy thì sẽ có mấy nguyên nhân nay thay ra thay vào liên tục. thì biểu hiện qua mấy ceo. hoặc chi phí lương có vấn đề hoặc văn hóa có vấn đề. cho nên dẫn tới. nếu như đặt báo cáo xong. thì bạn phải biết chính xác sức khỏe của doanh nghiệp mình. chết ở. bộ phận nào. và giải pháp tự sửa của trưởng phòng ra sao và nếu như. nếu như trưởng phòng không sửa được thì ông ceo tự sửa bằng các. thay thế hoặc sửa mình,tôi tin chắc. từng bước như thế này thì doanh nghiệp sẽ. có được sức khỏe trong quá trình vận hành. và đây là phần nhỏ trong ceo. tôi hi cọng rằng nếu mà. anh chị đi theo con đường quản trị thì. các anh chị hãy thực hiện các bước này và yêu cầu.

https://youtu.be/k_52TUkh1coXin chào các anh chị chúng ta đang nói về. ceo quản trị. vậy thì trong ceo quản trị người ta cần quản trị những mảng gì. có 6 mảng người ta quản trị 1 là chiến lược. 2 là kinh doanh 3 là nhân sự 4 là tài chính. 5 là vận hành. và 6 là pháp lí và hôm nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *