0968.165.999

Cách lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook

chính sách quảng cáo facebook, cách lọc độ tuổi khách hàng theo data id facebook, cách bảo mật fanpage không bị hack, cách lấy lại mật khẩu facebook thông qua bạn bè

Việc các doanh nghiệp sở hữu dữ liệu ID Facebook khách hàng là điều hết sức bình thường. Vậy trong số đó thì đâu là khách hàng tiềm năng. Vậy ngày hôm nay Project Media sẽ chỉ cho các bạn biết cách lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook. Hãy chú ý theo dõi. 

1. Cách lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook

Hiện nay các doanh nghiệp thường có cho mình những trang fanpage riêng để quảng bá doanh nghiệp. Và hiển nhiên là sẽ có nhiều khách hàng truy cập vào fanpage thường xuyên. Vậy làm sao để biết trong số những người truy cập đó đâu là khách hàng tiềm năng? Vậy thủ thuật facebook nào là cách lọc độ tuổi khách hàng theo data id facebook?

dịch vụ Facebook

1.1. Sử dụng Source Code Facebook Age Filter

Sử dụng nguồn code dưới đây để lọc được độ tuổi khách hàng:

<html lang=“en”>
<head>
    <meta charset=“utf-8”>
    <title>FB Age Filter  Lc độ tui khách hàng theo data ID Facebook | Evergreen Tools</title>
    <link rel=“canonical” href=“https://evergreen.edu.vn/tools/fb-age-filter/” />
</head>
<body>
    <div style=“text-align: center; color: #ff1414”><h1><b>FB Age Filter Tool</b></h1></div>
    <p style=“text-align: center”><b>Công c lc độ tui khách hàng theo data ID Facebook đơn gin, nhanh chóng, d s dng, t Evergreen</b></p>
    <br/>
    <center>
    <table border=“0”>
    <tbody>
    <tr>
    <td>
    <div>
    <form method=“post”>
        <textarea cols=“50” rows=“3” name=“token” placeholder=“EAAA… (Điền Token Facebook)”></textarea><br>
        <textarea cols=“50” rows=“3” name=“age” placeholder=“Nhập độ tuổi muốn lọc”></textarea><br>
        <textarea cols=“50” rows=“40” name=“array_id” placeholder=“Nhập ID người dùng Facebook
Lưu ý: ID cách nhau bởi 1 dấu xuống dòng (Enter) và không thừa khoảng trắng”></textarea><br>
        <button name=“ok”>OK</button>
    </form>
    </div>
    </td>
    <td>
<?php
if(isset($_POST[‘ok’])){
    ini_set(‘max_execution_time’, 0);
    $token        = $_POST[‘token’];
    $age          = $_POST[‘age’];
    $year_filter  = date(‘Y’)$age;
    $array_id     = $_POST[‘array_id’];
    $array_all    = explode(PHP_EOL,$array_id);
    $total_import = count($array_all);
    $page_limit   = 50;
    $num_page     = ceil($total_import/$page_limit);
    $array_lower  = array();
    $array_higher = array();
    $array_null   = array();
    for($page=0; $page<$num_page; $page++) {
        $offset  = $page*$page_limit;
        $fbmaped = array_slice($array_all, $offset, $page_limit);
        $ids     = implode(“,”, $fbmaped);
        $link    = “https://graph.facebook.com/?ids=$ids&fields=birthday&access_token=$token”;
        $curl    = curl_init();
        curl_setopt_array($curl, array(
            CURLOPT_URL => “$link”,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_TIMEOUT => 0,
            CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
            CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
        ));
        $response = curl_exec($curl);
        curl_close($curl);
        $data     = json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        foreach ($data as $each) {
            if(!empty($each[‘birthday’]) && strlen($each[‘birthday’])==10){
                $array = explode(‘/’,$each[‘birthday’]);
                $year = $array[2];
                if($year>$year_filter){
                    $array_lower[] = $each[‘id’];
                }
                else{
                    $array_higher[] = $each[‘id’];
                }
            }
            else{
                $array_null[] = $each[‘id’];
            }
        }
    }
    $text = implode(“\n”, $array_lower);
    echo “&nbsp; Nhỏ tuổi hơn: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<textarea cols=’50’ rows=’15’>$text</textarea>”;
    echo “<br>”;
    $text = implode(“\n”, $array_higher);
    echo “&nbsp; Lớn tuổi hơn: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<textarea cols=’50’ rows=’15’>$text</textarea>”;
    echo “<br>”;
    $text = implode(“\n”, $array_null);
    echo “&nbsp; Không công khai: <textarea cols=’50’ rows=’15’>$text</textarea>”;
}
?>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </center>
    <br/><br/>
                        <p style=“color: #652333” ><h2>Hướng dn s dng FB Age Filter Tool</h2></p>
                        <p style=“color: #652333” ><b>Bước 1</b>: <a href=“https://evergreen.edu.vn/get-access-token-facebook/#II_Cach_get_Token_Facebook_full_quyen” targer=“_blank” >Get Access Token FB full quyn</a></p>
                        <p style=“color: #652333” ><b>Bước 2</b>: Thay thế Token va ly được vào khung “EAAA… (Điền Token Facebook)”</p>
                        <p style=“color: #652333” ><b>Bước 3</b>: “Nhập độ tuổi muốn lọc” vào khung ch không phi khong. </p>
                        <p style=“color: #652333” ><b>Bước 4</b>: Nhp data ID Facebook vào khung. Mi ID 1 dòng, không b tha du cách (khong trng) trước và sau ID</p>
                        <p style=“color: #652333” >Đọc chi tiết ti: <b><a href=“https://evergreen.edu.vn/loc-do-tuoi-khach-hang-theo-data-id-facebook/” targer=“_blank”>Lc độ tui khách hàng theo data ID Facebook</a></b> | <b><a href=“https://evergreen.edu.vn/tool/” targer=“_blank”>Menu Tools</a></b> trên Evergreen.</p>
</body>
</html>

Hướng dẫn sử dụng cách lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook

Cách sử dụng trên máy tính: chạy đoạn code trên Xampp.

Nếu bạn muốn chạy trên hosting thì đặt tên file là “index.php”, up lên folder bạn định cài đặt là được.

Hi vọng qua bài viết đã giúp bạn nắm được cách lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook. Project Company là công ty chuyên lĩnh vực thiết kế website, phần mềm ERP, Digital Marketing,…. Liên hệ ngay để được tư vấn


– Địa chỉ văn phòng : CT1B CC Thông tấn xã Việt Nam, KĐt Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai
– Điện thoại: 0968.165.999
– Email: [email protected]
– Website: project.com.vn/

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *