THÔNG TIN THANH TOÁN

Image Box text

Vietcombank

1)Ngân Hàng VietcomBank

Số Tài Khoản : 0451000214821

Chi Nhánh Thành Công – Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt